Jak úspěšně publikovat PR články na internetu

Publikovat PR články je skvělé pro budování pověsti a získávání pozornosti ve světě online marketingu. Nejde ale jenom o to je napsat – stejně a možná i více důležité je jak je sdílíte.

Je potřeba se zamyslet při výběru platformy – doporučujeme marketingový nástroj Seoinfluencer.cz, formátu článku, optimalizaci obsahu pro vyhledávače i výběru kanálů pro šíření vašeho textu.

Dnes se spolu podíváme na to, jak si zajistit co možná největší dosah při sdílení vašich publikovaných PR článků.

Výběr vhodné platformy:

Výběr platformy nezávisí jen na formátu vašeho textu, ale hlavně na vaší cílové skupině – kam se vaši zákazníci nejčastěji dívají?

Analyzujte svou cílovku a vyhodnoťte, kam je nejlepší své články sdílet.

Správný formát článku:

Vzhled a struktura PR článku mají velký vliv na jeho úspěch. Začněte chytlavým nadpisem, který upoutá pozornost čtenářů. V rámci článku používejte krátké odstavce, nadpisy, odrážky a případně i obrázky, které pomohou vizuálně strukturovat text.

Důležité informace umístěte na začátek článku a přizpůsobte délku článku očekávané pozornosti čtenářů – ta nebývá vysoká, obzvláště pokud jde o reklamu. Ideální je nepsat texty delší než 1NS (normostranu).

Optimalizace obsahu pro vyhledávače:

Aby se váš PR článek stal lépe viditelným ve vyhledávačích, zaměřte se na SEO optimalizaci obsahu. Vložte relevantní klíčová slova do nadpisu, mezititulků, meta popisku a do samotného textu článku. Přidejte zpětné odkazy na relevantní webové stránky a zvažte využití obrázků s vhodnými popisky.